Tôi có cần in biên lai thanh toán trên website?

Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể không có máy in tiện dụng khi bạn đi du lịch nên không cần thiết phải có bản in. Tuy nhiên, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin về đơn hàng khớp với đặt chỗ của bạn và cả Đơn hàng # được gửi ngay lập tức qua email cho bạn sau khi bạn đặt chỗ.