Tour có tổ chức trong điều kiện thời tiết xấu?

Thông thường, tour vẫn sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết cho phép. Dù vậy, nếu quý khách đã đặt tour nhưng lại không muốn tham gia khi thời tiết không cho phép hoặc đơn giản là quý khách muốn trải nghiệm khi thời tiết đẹp, chúng tôi hỗ trợ quý khách đổi lịch trình tour hoàn toàn miễn phí thông qua đường dây hỗ trợ khách hàng