Combo tắm bùn và seaday Hòn Tằm
Giảm giá

Combo Tắm Bùn và Seaday Hòn Tằm

Thanh toán khi nhận vé. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang. Hotline: 0845 256 256.

Tour 1 đảo Vip hòn Tằm

Ca nô riêng (> 5 người) Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0849 256 256

Tour 2 đảo VIP

Ca nô riêng (> 5 người) Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0849 256 256
Đặt nhiều

Tour 3 đảo Vip

Tour ca nô ghép đoàn. Hotline: 0849 256 256

Tour hòn Mun – hòn Tằm

Ca nô riêng Hotline: 0914 095 939  

Tour hòn Mun – hòn Tằm – Ăn trưa

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939