Tour hòn Mun – hòn Tằm – lặn biển

Từ: 1,000,000 

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0845 256 256