Lưu trữ thẻ: giá vé đi hòn tằm nha trang

giá vé đi hòn tằm nha trang

Giá vé đi Hòn Tằm Nha Trang

Giá vé đi Hòn Tằm Nha Trang từ 290,000 đồng đến 830,000 đồng cho loại vé tham quan hay tắm bùn Khu du lịch Hòn Tằm thông báo giá vé đi Hòn Tằm Nha Trang mới áp dụng từ ngày 01/01/2023. Đây là lần thay đổi giá hiếm hoi kể từ 2019 tại Hòn Tằm. […]