Tour đảo Nha Trang

Tour câu cá Đông Tằm – Tiệc BBQ

Combo trọn gói

Tour theo nhóm

Hotline: 0845 256 256

Tour Đông Tằm Hòn Tằm

Combo trọn gói

Tour ghép đoàn

Hotline: 0845 256 256

Tour 1 đảo Vip hòn Tằm

Ca nô riêng (> 5 người)

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0849 256 256

Tour 2 đảo VIP

Ca nô riêng (> 5 người)

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0849 256 256

Tour 3 đảo Vip

Tour ca nô ghép đoàn.

Hotline: 0849 256 256

Tour 3 đảo

Tour ca nô ghép đoàn.

Hotline: 0849 256 256

Tour Du thuyền EmPeror Cruises

 • Hotline: 0914 09 59 39
 • Tiệc hoàng hôn (17:00-21:00)

Tour du thuyền EmPeror Cruises

 • Hotline: 0914 09 59 39
 • Khám phá vịnh Nha Trang (8:00-15:00)

   

Thuê xe máy

 • Hotline: 0914 09 59 39

Thuê xe đón sân bay Cam Ranh

 • Hotline: 0914 09 59 39
 • Phụ thu ngoài giờ và ngoài trung tâm

Thuê xe ra sân bay Cam Ranh

 • Hotline: 0914 09 59 39
 • Phụ thu ngoài giờ và ngoài trung tâm

Combo Tắm Bùn và Seaday Hòn Tằm

 • Thanh toán khi nhận vé.
 • Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.
 • Hotline: 0845 256 256.

Tour Đảo Yến Ca Nô

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0845 256 256

Tour Đảo Yến Tàu Gỗ

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang

Hotline: 0849 256 256

Thuê ca nô (T01)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0914 095 939

 

Thuê ca nô (T02)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0914 095 939

 

Thuê ca nô (T03)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0914 095 939

 

Thuê ca nô (T04)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0914 095 939

Thuê ca nô (T05)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0914 095 939

 

Vé Vinpearl 2 chiều

Giá tốt cho lữ hành

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0845 256 256

Tour hòn Mun – hòn Tằm – lặn biển

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0845 256 256

Vé Vinpearl 1 chiều

Giá tốt cho lữ hành

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang

Hotline: 0845 256 256

Tour hòn Mun – Lặn biển – Ăn trưa

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0845 256 256

Tour 4 đảo Ca nô lặn biển

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0914 095 939

Tour hòn Mun – hòn Tằm – Ăn trưa

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0914 095 939

Vé Vinpearl (16h00-21h00)

Giá tốt cho lữ hành

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang

Hotline: 0845 256 256

Tour 4 đảo ca nô riêng

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0845 256 256

Tour hòn Mun – hòn Tằm

Ca nô riêng

Hotline: 0914 095 939

 

Tour câu cá

Số lượng không quá 10 người.

Hotline: 0845 256 256

Tour câu đêm

Số lượng không quá 10 người.

Hotline: 0845 256 256

Thuê du thuyền buồn Catamaram

 • Hotline: 0914 09 59 39
 • Khám phá vịnh (9:00-15:00)

Thuê du thuyền buồn Catamaram

 • Hotline: 0914 09 59 39
 • Hoàng hôn (15:30 – 21:00)

Tour đảo Khỉ + suối Hoa Lan

Combo trọn gói ăn trưa.

Tour ghép đoàn.

Hotline: 0845 256 256

 

Tắm Bùn Hòn Tằm gói 01

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang

Hotline: 0849 256 256

Tắm Bùn Hòn Tằm Gói 02

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0849 256 256

Tắm Bùn Hòn Tằm Gói 03

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang

Hotline: 0849 256 256

Tắm Bùn Hòn Tằm Gói 04

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang

Hotline: 0849 256 256

Vé Seaday Và Tắm Bùn Hòn Tằm Nha Trang

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0849 256 256

Hòn Tằm Nha Trang Seaday 03

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0845 256 256

Hòn Tằm Nha Trang Seaday 02

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0845 256 256

Hòn Tằm Nha Trang Seaday 01

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0845 256 256