Tour 3 đảo Vip

Tour ca nô ghép đoàn.

Hotline: 0849 256 256

Combo tắm bùn + seaday

  • Thanh toán khi nhận vé.
  • Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.
  • Hotline: 0845 256 256.

Tour 2 đảo VIP tắm bùn Hòn Tằm

Ca nô riêng (> 5 người)

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0845 256 256

Tour 2 đảo VIP

Ca nô riêng (> 5 người)

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0845 256 256

Tour Ghép Hòn Mun Hòn Tằm

Combo trọn gói ăn trưa.

Tour ca nô ghép đoàn.

Hotline: 0845 256 256

Combo Tour 3 đảo Hòn Mun

Tour ca nô ghép đoàn.

Hotline: 0845 256 256

Tour Đảo Yến Ca Nô

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0845 256 256

Tour Đảo Yến Tàu Gỗ

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang

Hotline: 0849 256 256

Thuê ca nô (T01)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0914 095 939

 

Thuê ca nô (T02)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0914 095 939

 

Thuê ca nô (T03)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0914 095 939

 

Thuê ca nô (T04)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0914 095 939

Thuê ca nô (T05)

Thuê ca nô tính theo số người.

Ưu đãi số lượng.

Hotline: 0914 095 939

 

Vé Vinpearl 2 chiều

Giá tốt cho lữ hành

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0845 256 256

Tour 01

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0845 256 256

Vé Vinpearl 1 chiều

Giá tốt cho lữ hành

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang

Hotline: 0845 256 256

Tour 02

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0845 256 256

Tour 03

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0914 095 939

Tour 04

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0914 095 939

Vé Vinpearl (16h00-21h00)

Giá tốt cho lữ hành

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang

Hotline: 0845 256 256

Tour 05

Ca nô riêng.

Combo trọn gói ăn trưa.

Hotline: 0845 256 256

Tour 06

Ca nô riêng.

Tour Hòn Mun.

Hotline: 0914 095 939

Tour 07

Số lượng không quá 10 người.

Hotline: 0845 256 256

Tour 08

Số lượng không quá 10 người.

Hotline: 0845 256 256

Tour 09

Hotline:

0845 256 256 (VN).

0338 444 455 (ENG).

0868 434 101 (CHN).

Tour 10

Hotline:

0845 256 256 (VN).

0338 444 455 (ENG).

0868 434 101 (CHN).

Tour đảo Khỉ + suối Hoa Lan

Combo trọn gói ăn trưa.

Tour ghép đoàn.

Hotline: 0845 256 256

 

Tắm Bùn 01

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang

Hotline: 0849 256 256

Tắm Bùn 02

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0849 256 256

Tắm Bùn 03

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang

Hotline: 0849 256 256

Tắm Bùn 04

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang

Hotline: 0849 256 256

Seaday 01 + Tắm Bùn

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0849 256 256

Seaday 03

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0845 256 256

Seaday 02

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0845 256 256

Seaday 01

Giá vé ưu đãi theo số lương.

Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.

Hotline: 0845 256 256