Tour 3 đảo Nha Trang Bãi Tranh – Làng Chài – Vịnh San Hô

Giá: 550.000 

  • Tour ca nô ghép đoàn.
  • Tham quan 3 điểm đảo : VỊNH SAN HÔ – LÀNG CHÀI – BÃI TRANH
  • Hỗ trợ tour riêng cho gia đình, đoàn đông.
  • Hotline: 0849 256 256