Tour 3 đảo Vip Nha Trang Vip (Hòn Mun – Đông Tằm – Hòn Tằm)

Từ: 770,000 

  • Tour ca nô ghép đoàn.
  • Tham quan 3 điểm đảo : HÒN MUN – ĐÔNG TẰM – HÒN TẰM
  • Hỗ trợ tour riêng cho gia đình, đoàn đông.
  • Lặn Snorkleing không giới hạn
  • Hotline: 0849 256 256