Tour 3 đảo Vip Nha Trang Vip (Hòn Mun – Đông Tằm – Hòn Tằm)

Giá: 800.000 

  • Tour ca nô ghép đoàn.
  • Tham quan 3 điểm đảo : HÒN MUN – ĐÔNG TẰM – HÒN TẰM
  • Hỗ trợ tour riêng cho gia đình, đoàn đông.
  • Lặn Snorkeling không giới hạn
  • Hotline: 0849 256 256