Tour 3 đảo Nha Trang Vip (Mini Beach – Làng Chài – Hòn Tằm)

Giá: 850.000 

  • Tour ca nô ghép đoàn.
  • Tham quan 3 điểm đảo : MINI BEACH – LÀNG CHÀI – HÒN TẰM
  • Hỗ trợ tour riêng cho gia đình, đoàn đông.
  • Hotline: 0849 256 256